Vragen?

Bel ons op: 073-5341131

UITROL PROJECTEN

Hoe pakken wij onze projecten aan?


Inventarisatie

Voorafgaand aan ieder project vindt een inventarisatie van de huidige situatie plaats. Daarna wordt
gekeken welke oplossing voor u het beste uit pakt. Wij delen de resultaten met u en stemmen met
u af wat zal worden aangeboden en uiteraard zal hiervoor een offerte worden opgesteld.

Acceptatie plan van aanpak

Nadat de offerte is getekend wordt het plan van aanpak met u doorgenomen. Er worden afspraken
ingepland voor de uitlevering van de producten en de implementatie hiervan. Ook wordt duidelijk
gecommuniceerd wat wij van u en uw medewerkers verwachten. Soms zal een derde partij moeten
worden ingepland om bekabeling, aansluitingen telefonie of internet te realiseren. Wij hebben veel
ervaring om dit soort zaken soepel te laten verlopen.

Kick-off

Bij grote projecten is het verstandig om met alle betrokkenen een aparte meeting (kick-off) te
organiseren. Doelstelling van deze meeting is afspraken te maken over de inzet, communicatie
en uitlevering van de producten te maken.

Oplevering

Samen met uw projectleider en de systeembeheerder zal de totale oplevering worden doorgenomen.
Daar waar nodig zullen specifieke instructies worden gegeven, eventueel aangevuld met een
specifieke training. Na de uitleg zal de procedure met betrekking tot support worden doorgenomen
en is de implementatie afgerond.

Evaluatie

Nadat u enige tijd aan de slag bent gegaan zullen wij contact met u opnemen om na te gaan of
alles naar behoren werkt.

Vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs?

   Bel ons op: 073-5341131

   via het contactformulier